AY2011/12

FYP Poster - Apr '12

(Front row, Left to Right): Wan Qi, Astrid, Teck Hean, Jian Yi; (Back row, Left to Right): Mun Juinn, Jun Xiang, Daniel Wong, Daniel Toh, Chee Fei, Wee Han