AY2012/13

FYP Poster - Apr '13

(Left to Right): Charmian Yeo, Daniel Wong, Jian Yu, Wee Han, Chee Fei, Zi Wei

Just a Random Group Photo

(Left to Right): Jian Yu, Zi Wei, Siew Qi, Diego, Nicholas, Charmian Yeo, Chee Fei, Mun Juinn, Daniel Wong, Wee Han

Graduate Ball