The Team

Current Members

Principal Investigator

Dr. Ang Wee Han
PhD - EPFL '07

Postdoctoral Researchers

Dr Lim Zhi Chiaw
Research Fellow
Dr Max Tham Jing Rui
tHEMEat Co. CEO
Dr Weng Cheng
Research Fellow
Dr Yin Lu
CSC Visiting Scholar

Graduate Students

Chang Meng Rui
PhD
Chia Jia Yang
tHEMEat Co. Scientist
Kee Jia Xuan
PhD - PGF/GTA
Kimberly Ong Min Hui
PhD
Lim Chao Shun
PhD - GTA
Loh Boon Shing
PhD
Stephen Chew Wen Kang
PhD
Zou Jiao Xia
PhD